Institucions d'inversió col·lectiva (IIC)

Entitats que tenen per objecte la col·locació de patrimonis col·lectius en valors mobiliaris o immobiliaris amb recursos procedents del públic que adquireix les seves accions (en el cas de les societats d'inversió mobiliària) o participacions en un patrimoni comú (fons d'inversió mobiliària i immobiliària).