Informació privilegiada

Pràctica prohibida per la normativa borsària, que consisteix a obtenir beneficis mitjançant operacions basades en informacions secretes, generalment obtingudes per confidències rebudes des de l'interior de les societats o realitzades per executius d'aquestes. En anglès es coneix aquesta pràctica com a "insider trading" i a qui la fa simplement com a "insider".