Índex de volatilitat o ràtio de volatilitat

En relació amb les variacions dels preus en els mercats de valors i en qualsevol mercat organitzat, l'índex de volatilitat és una mesura del canvi del preu relativa a un determinat lapse de temps:

(Preu superior - preu inferior) / Preu inferior

Aquest coeficient o índex de variació serà, naturalment, negatiu si els preus han descendit, i positiu si els preus han augmentat. Per prendre l'índex en percentatge n'hi ha prou de multiplicar el resultat fraccionari anterior per 100.