Assentament

Inscripció individualitzada d'una operació en un llibre registre o en un llibre comptable.