Anotacions en compte

Sistema de representació dels valors en què aquests, en lloc de representar-se mitjançant títols físics, són identificats mitjançant la inscripció en registres comptables especials, normalment informàtics. La seva implantació ha suposat la desaparició dels títols físics, substituïts per l'anotació de referències en el compte de valors del seu titular. El sistema de representació mitjançant anotacions en compte permet agilitzar i millorar la seguretat de les transaccions de valors.