Actiu subjacent

Actiu que en els mercats de productes derivats està subjecte a un contracte normalitzat, sent objecte d'intercanvi. És a dir, és aquell actiu sobre el qual s'efectua la negociació d'un actiu derivat. Pot tractar-se de mercaderies o d'actius com ara accions, índexs borsaris, divises, tipus d'interès, etc.