Seguro Responsabilidade Civil Xerentes e Directivos BBVA

Fai fronte ás demandas e protexe o teu patrimonio.

Tanto se es xerente como directivo.
 • Protexe o patrimonio persoal dos xerentes fronte a reclamacións. 
 • Ofrece cobertura en caso de multas e sancións administrativas.
 • Cobre gastos de representación legal. 

Que cobre este seguro?

 • O Seguro Responsabilidade Civil Xerentes y Directivos BBVA dispón das seguintes coberturas:

  • Gastos de representación legal e de defensa, de xestión de crise da imaxe e de extradición.
  • Reclamacións por contaminación.
  • Indemnización por prexuízos financeiros a terceiros.
  • Reembolso dos gastos de defensa por actos incorrectos en materia de emprego.
  • Fianzas civís, penais e aval concursal, así como responsabilidade tributaria subsidiaria, responsabilidade civil corporativa e/ou en materia de protección de datos.

  Ver máis detalles das coberturas

Que condicións debes cumprir?

 • Para contratar este seguro terás que cumprir os seguintes requisitos:

  • A túa empresa non debe superar os 100 millóns de euros de facturación. Quedan excluídas as empresas aseguradoras e/ou financeiras reguladas polos organismos correspondentes.
  • Podes formalizar este seguro se a túa empresa é unha sociedade anónima, deportiva, estatal, sociedade limitada, sociedade cooperativa, agrupación de interese económico, fundación e/ou asociación.
  • A subscrición do seguro está suxeita a autorización por parte da compañía aseguradora.

Necesitas máis información?

Tamén che podería interesar

Ver máis seguros

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecemos unha ampla gama de seguros para protexerte tanto a ti como o teu negocio.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA One View

Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.
Seguro R. Civil Xerentes e Directivos Solicitar