App DPOS + TicketBAI

A app para comercios das deputacións forais e o Goberno Vasco. Permite enviar as túas facturas emitidas de vendas, cobradas en efectivo ou outros medios, de maneira telemática á Facenda foral no momento do cobramento, desde o TPV Android do BBVA. 

Xa podes contratar e instalar a app DPOS + TicketBAl no TPV Android do BBVA para cumprir coa normativa TicketBAl da túa Facenda foral

 • Cumpre co requirimento da Facenda vasca

  E envía de maneira telemática as túas facturas de venda desde o TPV, no mesmo momento do cobramento.
 • Acude á túa oficina para que activen a app DPOS + TicketBAI

  No teu TPV Android do BBVA.

Vantaxes da app DPOS

  • Cumpre cos requirimentos legais TicketBAl da Facenda vasca no referente ao contido dos tíckets de compra e o envío telemático das facturas de venda a cada Facenda.
  • Permite xestionar tanto as vendas con tarxeta como en efectivo.
  • Sen ningún desenvolvemento ou investimento tecnolóxico adicional pola túa parte.
  • Sinxelo e doado de utilizar, similar ás funcións da caixa rexistradora tradicional.

   

   

Pona en marcha de maneira sinxela.

 • Só a primeira vez, terás que configurar o comercio e asociar o certificado tícket BAl, así como dar de alta os artigos do teu catálogo. En cada venda:

  • Selecciona desde a app os produtos adquiridos polo cliente e inclúeos no carro da compra.
  • Escolle o método de pagamento: Efectivo ou tarxeta.
  • Se o pagamento é con tarxeta, realiza o cobramento no TPV como habitualmente.
  • Entrega ao comprador o tícket que xera o TPV, que xa inclúe a información necesaria da normativa de TicketBAl.
  • Automaticamente, sen necesidade de realizar ningunha acción, envíase o tícket telematicamente á Facenda foral correspondente. Web de Diusframi: https://www.diusframi.es/dpos/

  Tamén poderás realizar devolucións de compra, revisar ou consultar movementos e realizar o arqueo/peche de caixa entre outros.

   

Contrátao na túa oficina

 • Acude á túa oficina do BBVA para solicitar a contratación dun TPV Android (se aínda non o tes) e do servizo DPOS + TicketBAl* no teu contrato de adquirencia. Ao día seguinte xa verás a app no teu TPV, onde terás que aceptar os Termos e condicións antes de empezar a utilizala.
*Servizo prestado pola empresa Diusframi SAU a través da súa propia app ou software dispoñible no TPV para a súa descarga, sendo Diusframi a única responsable do funcionamento, mantemento do Servizo e cantas obrigas legais e contractuais se deriven, especialmente en materia de confidencialidade e privacidade. O TPV só serve de simple soporte tecnolóxico para pór a disposición do Establecemento a app, o BBVA non ten ningunha responsabilidade con respecto ao Servizo e ás consecuencias das accións de Diusframi SAU. Os datos das operacións e clientes do Establecemento que usen o Servizo contratado por este serán tratados por Diusframi SAU a través da súa aplicación instalada no TPV. O BBVA non terá acceso a ningún dato en relación co servizo.