App Tax Free para TPV Android de Innova

Devolve o IVE a clientes non residentes da Unión Europea

O BBVA chegou a un acordo de colaboración** con Innova para que poidas contratar e descargar a súa app de Tax Free no TPV Android do BBVA.

  • Xestiona o reembolso do IVE

    aos teus clientes non residentes na Unión Europea* desde o teu TPV Android.
  • Axudarache a mellorar a imaxe do teu negocio

    e a posibilidade de aumentar as vendas. 
  • Contratación opcional sen custo para ti

Vantaxes da app de Tax Free no TPV Android do BBVA

  • Máis axilidade, debido á cámara incorporada no TPV que permite escanear os datos obrigatorios do cliente que figuran no pasaporte, o que elimina a necesidade de teclealos de forma manual.
  • O TPV Android do BBVA emite directamente o documento de Tax Free.
  • Terás acceso ao portal de Innova para consultar todas as vendas Tax Free e acceder a informes e noticias de interese. Innova tamén dispón dun servizo de soporte ao comercio 7 días á semana, 24 horas.

Accede á web externa de Tax Free e descubre como integrar o servizo no teu TPV Android.

Acude á túa oficina para solicitar que activen a app de Tax Free de Innova no teu TPV Android do BBVA

* Residir fóra da Unión Europea. Tamén o poden solicitar residentes no Reino Unido, Andorra, Xibraltar, Ceuta, Melilla e Canarias. Os bens adquiridos deben saír do territorio da UE. Os bens deberán adquirirse de maneira ocasional e con destino ao seu uso persoal. Non é de aplicación a servizos. 

** Servizo prestado pola empresa Innova Tax Free Spain, S.L. a través da súa propia app ou software dispoñible no TPV para a súa descarga. Tax Free Spain, S.L. é a única responsable do funcionamento, mantemento do servizo e de todas as obrigas legais e contractuais derivadas, especialmente en materia de confidencialidade e privacidade. O TPV só serve de simple soporte tecnolóxico para pór a disposición do establecemento a app; o BBVA non ten ningunha responsabilidade con respecto ao servizo e as consecuencias das accións de Innovou Tax Free Spain, S.L. Os datos das operacións e clientes do establecemento que usen o servizo contratado por este serán tratados por Innova Tax Free Spain, S.L. a través da súa aplicación instalada no TPV. O BBVA non terá acceso a ningún dato en relación co servizo.