Kontabilitate-balioa

Akzio baten balioaren estimazioa, sozietate jaulkitzailearen balantzearen arabera kalkulatua. Lortzeko, zatitu ondare garbiaren eta alegiazko aktiboaren arteko diferentzia akzio kopuruarekin.