Ordainketa-etendura

Egoera judizialki,, horren bidez deklaratu behar dena onartzen bat enpresa ez du likidezia para aurre egin berehala bere obligazioetara de ordainketa, nahiz eta bai dauka aktibo nahiko para erantzun de bere zor (sartzen da la aktiboen salmentako posibilitate edo el garapen normal de la jarduera gainditzeko aukera eman la egoera iragankor de iliquidez). Si la egoera ondarezko enpresaren da halako bere ondasun eta eskubide de kreditu dira eskas para erantzun de bere konpromiso de ordainketa, behar izango litzateke eskatu la deklarazio de porrot.