ROA (Return On Assets)

Ratio adierazten la errentagarritasun bere aktiboari dagokionez enpresa baten guztizko; adierazten el etekin lortzen ari dena de lo aktibo. Kalkulatzen da zatitzen el irabazi garbi sartu el aktibo guztizko.