Pentsio-planak

Pentsio plana inbertitzeko eta aurrezteko finantza produktu bat da. Horri aldian aldiko ekarpenak edo ekarpen zehatzak egiten dizkiogu, eta etorkizunean, ekarpen horiek kapital edo errenta bat izateko aukera emango digute, gure erretiro pentsioaren osagarri moduan.

Pentsio planek abantaila fiskalak eskaintzen dituzte. Egindako ekarpenek PFEZren zerga oinarria murrizten dute. Murriztapen fiskaleko muga zenbateko hauetatik txikiena izango da: 8.000 euro edo ekitaldian jasotako lan eta ekonomia jardueren etekin garbien % 30. Hala ere, gure pentsio plana erreskatatzea erabaki ondoren, diru-sarrera hauengatik zergak ordainduko dira lan etekin moduan.

Erretiroa hartzeko legezko adinera iristen garenean soilik berreskura daiteke pentsio plana, edo, bestela, egoera zehatzetan; alegia: heriotza, aldi baterako ezintasuna, ziurtatutako gaixotasun larria, ohiko etxebizitzaren hipoteka exekuzioa, iraupen luzeko langabezia, mendekotasun egoera zorrotzak edo mendekotasun handia eta, 2025eko urtarrilaren 1etik, gutxienez 10 urte dituzten ekarpenen likidezia.

Erretiratzeko adinera iritsi ondoren, gure plana nola berreskuratu erabaki dezakegu, finantza errenta moduan (hau da, zenbateko bat jasoz guk geuk erabakiko dugun aldizkakotasunarekin), ordainketa bakarreko kapital moduan, modu mistoan (aurreko bien arteko konbinazioa) edo modu askean (zehaztu gabeko aldizkakotasunarekin).

Pentsio planari egindako gure ekarpenak finantza produktu desberdinetan inbertitzen dira, errentagarritasuna sortzeko helburuarekin. Azken hura hartu nahi dugun inbertsio profilaren araberakoa izango da: kontserbadorea, moderatua edo ausarta. Beraz, pentsio plan guztiek ez dute modu berean funtzionatzen. Gure bankuak inbertitzen dituen aktibo motaren arabera, pentsio planak honela inbertitu ditzakegu:

  • Errenta finkoa: Altxor-bonuak, errenta finko korporatiboa, obligazioak, gordailuak. Aktibo hauen iraupenaren arabera, epe labur edo luzeko errenta finkoan sailkatu ditzakegu. Profil kontserbadoreentzat gomendatzen da.
  • Errenta aldakorra: Zorroaren %75 baino gehiago erenta aldakorreko aktiboetan inbertituta dago, esaterako, akzioak, warrant. Profil ausartentzat gomendatzen da.
  • Mistoak: Errenta finko eta errenta aldakorreko aktiboen konbinazioa. Profil moderatu edo ausartentzat egokia.
  • Bermatutak: Ziurtatutako errentagarritasuna duten planak, merkatuaren egoera edozein izanda ere. Profil kontserbadoreentzat gomendatzen da.

Honek ere interesatu zaitzake

  • Hasi erretiroa planifikatzen BBVA pentsio planekin eta jaso abantaila fiskalak.