Lehenetsitako partaidetzak

Errenta finkoaren eta errenta aldakorraren ezaugarriak uztartzen dituzten aktibo finantzarioak. Haien titularrek aurrez zehaztutako ordainsari ez-metagarria izateko eskubidea dute, berme gisa jarduten duen entitate batek (jaulkitzailea ez den beste batek) edo taldekoa den beste entitate batek banaketa onurak lortzeko baldintzatua. Izendapen hori izan arren, ez diete lehentasunik ematen jabeei; hain zuzen ere, kredituen lehentasun ordenan, hartzekodun ohiko eta menpeko guztien atzean daude; akzio arrunten aurretik baino ez daude. AIAF merkatuan negoziatzen dira.