Inbertsio-funtsen partaidetzak

Burtsan eta handik kanpo tramita daitezkeen balore higigarriak; funtseko partaide diren heinean dagozkien eskubideez baliatzeko aukera ematen diete. "Ziurtagirietan" gauzatzen dira.