BEZa

BEZa (balio erantsiaren gaineko zerga) karga fiskala da eta kontsumoari aplikatzen zaio ondasun bat eskuratzean edo zerbitzu jakin bat gozatzean. Zerga Administrazioko Estatu Agentziak definitzen duen moduan "kontsumoari egokitzen zaion eta izaera zeharkakoa duen tributua eta kargatu egiten ditu enpresari eta profesionalek egindako ondasun-emateak eta zerbitzuen prestazioak, komunitatearteko erosketak eta ondasunen inportazioak".

Estatuen finantzaketa-iturri nagusietako bat da, izan ere, bere aurrekontuaren barruan ehuneko garrantzitsua da, zerga horrekin lortzen duten diru-bilketari esker. BEZaren ehunekoa desberdina da herrialde bakoitzean eta era berean, produktu edo zerbitzu motaren araberakoa da, kopurua horren arabera aldatzen baita.

Nola funtzionatzen du BEZak?

BEZa partikular batek egindako edozein erosketari aplikatzen zaio, baina baita profesional, autonomo eta enpresek haien zerbitzuak emateagatik kobratzen duten zenbatekoari ere, eta horiek kopuru hori aitortu eta likidatu egin beharko dute igortzen dituzten fakturetan. Adibidez, jatetxe batera joaten den pertsona batek ikusiko du nola hartutakoaren amaierako prezioari ehuneko gehigarri eta proportzionala gehitzen zaion, BEZa gisa.

Kontzeptua bera da guztientzat, nahiz eta ezaugarri jakin batzuekin. Zentzu horretan, desberdindu egin behar dira sortutako edo jasanarazitako BEZa eta jasandako BEZa. Lehenengoa, profesional, autonomo edo enpresa batek bere bezeroei produktu edo zerbitzu batengatik kobratzen diena da. Kopuru hori, hala ere, ez da eragiketatik lortutako irabaziaren parte, baizik eta enpresak ondoren Ogasunari eman beharko dio, zeinak estatuaren zergari gisa lan egiten duen.

Jasandako BEZa, aldiz, profesional edo enpresariak ondasunak edo zerbitzuak eskuratzean ordaintzen duena da, eta hori berreskura dezake ondasun edo zerbitzu horiek esklusiboki bere jarduerara bideratzen dituelako. Esate baterako, iturgintzan lan egiten duen autonomo batek bere lanerako erreminten erosketari dagokion BEZa ken dezake, altzariak fabrikatzen dituen enpresa batek egurra erosten duenean ken dezakeen moduan.

Hala ere, badaude kasuak non jasandako BEZa ezin den kendu, eta hori enpresari edo profesionalarentzat kostu bat da.

Nola ordaintzen da BEZa?

BEZa Zerga Administrazioko Estatu Agentziari ordaintzen zaio hiru hilabetez behin, nahiz eta hilero ere egin daitekeen nahi izanez gero. Enpresa handiak daude hilero aitortzera behartuta bakarrik. Guztira ordaindu beharreko kopurua sortutako BEZari (bezeroei fakturetan kobratutakoa) dagokion BEZ kengarria (jarduera profesionalarekin zerikusia duten ondasun edo zerbitzuetan ordaindutakoa) kenduz lortutako emaitza da. Hau da, salmenten balio erantsitik sortutako BEZa ordaintzen da bakarrik.

Hiru hileko batean BEZ kengarria sortutako BEZa baino handiagoa bada, diferentzia hurrengo epealdiko BEZa ordaintzeko erabil daiteke, baina Zerga Administrazioko Estatu Agentziak urte amaieran soilik itzuliko du, azken 12 hilabeteetako azken aitorpena egiten den momentuan, eta betiere urteko azken emaitzan itzultzeko kasua ematen bada, hilero aitortzen ez bada behintzat; kasu horretan, itzulera hilez hil egingo da. BEZ kengarria baliozkoa izan dadin, IFZ edo IFK, sozietatearen izena, egoitza fiskala eta jasanarazitako kuota gehitzen dituzten faktura osoekin justifikatu behar da, eta datu horiek bakoitza bere aldetik zehaztuta egon behar dute. Halaber, gastuak zuzen erregistratuta eta zenbatuta egon behar dute BEZaren erregistro-liburuan.

Honek ere interesatu zaitzake

 • Ez dago komisiorik edo baldintzarik abantaila horiek erabiltzeko.
  • 0 € kontua administratzeagatik eta mantentzeagatik.
  • 0 €-ko urteko kuota zordunketa txartelagatik.
  • Eta noski, zure nomina edo ordainagiriak helbideratu beharrik gabe.

  Doan, komisiorik, baldintzarik eta izapiderik gabe.

  Bezero berrientzat bakarrik.

 • 18 eta 29 urte arteko gazteentzat.
  • 0 € kontua administratzeagatik eta mantentzeagatik.
  • 0 €-ko urteko kuota zure zordunketa txartelean.
  • Nominaren beharrik gabe.

  Komisiorik gabe txartela hilean behin erabiliz gero (dirua ateratzeko, ordainketak egiteko, etab.).