Sozietate jaulkitzaileen aldizkako informazioa

Legezko betebeharrarengatik zabaltzen da inbertitzaileek ezagut ditzaten sozietatearen bilakaera definitzen duten datuak eta tamaina; garrantzia berezia du kotizatutako sozietateen akziodunentzat. Sei hileko edo hiru hileko izaera izan dezake. Sei hileko informazioak barne hartzen du egoeraren balantzea eta banakako emaitzak eta kontsolidatuak, eta baita negozioen eboluzioa ere: diru-sarrerak eta gastuak, aparteko emaitzak eman dituzten eragiketa nagusien analisia, inbertsioak eta desinbertsio esanguratsuak, etab. Jaulkitzaileek informazio hau argitaratzen dute hiru hilez behin, baina xehetasun maila baxuagoarekin.