Dibidendua akzioetan

Kapitalaren eragiketarekin bat egin dezake dibidenduaren banaketak. Kasu horretan, irabaziaren banaketaren eta zabalkuntzaren balioak berdinak izan daitezke, eta hori kapital liberatuaren zabalkuntza izango litzateke irabaziei zordunketa eginez. Horretaz gain, beste kasu batean, kapital-zabalkuntza izan daiteke irabaziei zordunketa eginez zati batean eta beste zati batean eskudirutan ordainketa eginez. Halaber, jatorria izan dezakete sozietatearen berezko zorrotik datozen akzioen banaketatik. Horrek berarekin dakar erreserben murrizketa eta kapital sozialaren zabalkuntza.