Zor amortizagarria

Estatuaren, lurralde administrazioen eta beste organismo publikoek baliabideak finantzatu eta biltzeko erabilitako modu ohikoenetakoa da. Zor amortizagarria da ezaugarri nagusia, betikoaren aldean, jaulkitzailearen konpromisoa da hori amortizatzeko, hau da, ezarritako epemugan tituluen nominal eta interesen harpidedunei ordaintzeko konpromisoa.