Urteko kontuak

Hurrengoez osatzen dira: balantzea (enpresaren ondarearen egoerari buruz informatzen dute), galera-irabazien kontua (konpainiak sortutako diru-sarrera eta gastuei buruz eta baita horien emaitzari buruz informatzen du) eta azalpen-memoria (azalpenekoa eta osagarria den informazio gehigarria eskaintzen du).