Cash-flow

"Cash-flow" (kutxako fluxua) termino anglosaxoiak erreferentzia egiten die enpresaren eskuragarritasun finantzario edo altxortegikoei. Bere handiagotze edo murriztapenak erakutsi egiten du aberastasuna sortzeko gaitasuna. Irabaziaren ordez burtsako parametro gisa erabili ohi den kontzeptua da, batez ere hori aldatuta dagoenean aparteko emaitza altuengatik, kontabilitate-politika kontserbadoreengatik, amortizazio eta zerga-aurreikuspenengatik, etab.