BPA

"Akzio Bakoitzeko Irabazia" esan nahi dute siglek. Jaulkitako akzio bakoitzak jasotzen duen etekina da eta neurtu egiten da enpresa jaulkitzailearen irabazi garbiak jaulkitako akzio arrunten kopuruarengatik zatituz. Aldagai garrantzitsuenetako bat da akzioetan egindako inbertsio baten errentagarritasuna balioztatzeko