Irabazi garbia

Diru-sarrera eta ariketaren gastuen kopuruaren arteko diferentzia, amortizazioak eta zergak kendu ondoren.