Auditoretza

Erakunde baten egoera finantzarioak aztertzera bideratutako ekintza, horiek egoera ekonomiko-finantzarioaren, ondarearen eta horren emaitzen irudi fidagarria eskaintzen duten egiaztatzeko.