Baloreen aplikazioa

Burtsan negoziatutako baloreei buruzko eragiketa; balore beraren aldi bereko erosketa eta salmentan datza, burtsako bitartekari bakarren bidez egina, titulu-kopuru berdinarengatik eta kanbio berarengatik. Espainian, aplikazioen erregulazioa jasota dago 1416/1991 EDn, zeina burtsako eragiketa bereziei eta kotizatutako baloreen eta batez besteko haztatutako kanbioen burtsatik kanpoko transmisioei buruzkoa dena, eta burtsako eragiketa berezien 1991ko abenduaren 5eko Ministru-aginduan. Aplikazio baten kontratazio-sistema taldean ahoz izango litzateke, eta aurkako zeinuko eragiketak soilik uztartu ahal izango lirateke une horretan ez badira existitzen prezio bereko edo beste onuragarriago bateko kontrakontuak. Hala ere, arauak aukera ematen du aplikazioak egiteko kontrataziorako ohiko ordutegi eta sistematik prezio eta kopuruko baldintza sorta bat betetzen bada, eta hori berehala komunikatzen bazaie merkatuko autoritate gainbegiraleei.