Oinarri-urtea

Erreferentzia baten lanketan hasiera gisa hartzen dena da, orokorrean, indizea izanik. Magnitude homogeneo edo agregarri (kotizazioak, etab.) anitzen portaera datu bakarrean laburtzen duten tresnak dira indizeak emandako unetik hasita (oinarri-urtea), eta horri esleitu egiten zaio hasierako balore bat.