Zabalkuntza liberatua

Kapital-zabalkuntza da erreserbetarako zordunketarekin. Erabili egiten dira, erreserba eskuragarriak, jaulkipen primak eta legezko erreserba, jaulkitako akzio berrien kontrabalio gisa, hau da, akziodunei akzio berriak ematen zaizkie doan. Hala egindako kapital-zabalkuntzek sozietatearentzat erreserben edo irabazien kontutik kapital sozialeko kontura egindako kontabilitate-intsuldaketa bat suposatzen dute. Hortaz, ez da aldaketarik gertatzen berezko funtsetan zein konpainiaren ondarean.