Rescat

Acció destinada a, mitjançant el pagament de les quantitats degudes, posar fi a una hipoteca, a una assegurança o a un endeutament abans del termini inicialment previst.