Realitzable

Elements de l'actiu susceptibles de convertir-se en liquiditat.