Inversió col·lectiva

L'efectuada mitjançant l'aportació de múltiples inversors que cerquen, així, millorar les seves possibilitats en qualsevol mercat.