Índex Dow Jones

Es considera el principal indicador borsari del món. És un índex compost per les trenta empreses industrials i financeres més grans dels Estats Units. Aquest índex està calculat per preu i no per capitalització.