Importació de capital

Compra de capital procedent de l'exterior.