Flexibilitat

Facilitat i rapidesa de reacció dels agents participants en un mercat davant els canvis en els preus dels actius que s'hi negocien o en altres condicions de mercat.