Bola de neu

Adquisició regular d'accions d'una empresa, a través del procediment de la subscripció d'accions en totes les ampliacions de capital