Seguro Exteriorización ERE

Garante as rendas dos traballadores da túa empresa.

 • 2 Prestacións públicas.
 • 2 Subscrición do Convenio Especial coa Seguridade Social.
 • 2 Rendas vitalicias tras a xubilación.

Que é o Seguro Exteriorización ERE?

 • Mediante a contratación dunha póliza de seguros colectiva de vida, a súa empresa garante as rendas comprometidas cos seus traballadores froito dos acordos adoptados no ERE como:

  • As prestacións públicas.
  • A subscrición do Convenio Especial coa Seguridade Social.
  • As rendas vitalicias tras a xubilación.

Que cobre o Seguro Exteriorización ERE?

 • Garantímosche
  • As rendas que complementan as prestacións públicas ata acadar un determinado nivel de salario ata a xubilación.
  • As rendas destinadas á subscrición do Convenio Especial coa Seguridade Social.
  • Se existisen ou percepcións en forma de capital, as rendas vitalicias trala xubilación.

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecemos unha ampla gama de seguros para protexerte tanto a ti como o teu negocio.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA One View

Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.
Seguro Exteriorización ERE Solicitar