Ezagutu erakunde honek betetzen dituen lanak hartzekodunen lehiaketan.
Enpresen izapide hau azaltzen dizugu, ezinbestekoa Kapitalak zuritzea saihesteko Legerako.
Kapital-sozietate bateko akziodunen eta partaideen eskubideen inguruan jakin beharrekoa.
Botereen askiespena zertan datzan azaltzen dizugu; izapideak egiteko funtsezkoa den dokumentua.
Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
Jakin beharreko guztia produktuak kontsumitzaileengana iristeko bitartekoei buruz.
6 erakusten de 59 emaitza(k)