Eva Millet

Kazetaria eta idazlea 

"Hezkuntza izaera ere bada: seme-alabek gauzak haien kabuz egitea utzi behar dugu"

Bideo osoa ikus dezakezu hemen.

Guraso gisa, gure misioa da gure seme-alabak babestea eta laguntzea pertsona gisa haz daitezen. Baina egun nahastu egin da gurasotasunaren jarduerak dakarren babeste natural hori, hitzaren zentzu inklusiboa, gehiegizko babesarekin. Gurasoei sinetsarazi egiten zaie guraso onak izateko haurrek ez dutela sentitu behar ezinegona, ez dutela sufritu behar kontraesana, ez dutela jasan behar frustrazioa eta guraso ona izateak ia seme-alabaren bizkartzain lana egitea dakarrela berarekin. Izaki ukiezina bilakatzen da seme-alaba.

Heztea uztea da, zure seme-alabei tresnak ematea da haiek bizkortzen joan daitezen, hazten joan daitezen eta autonomia eskuratzen joan daitezen. Haurraren atzetik bazabiltz egun osoan gerta dakiokeen guztiaz babestuz, ez diozu antsietatea sortzen bakarrik, ezgaitzen ere ari zara. Autonomia eskuratzea, bizitzako oinarrizko tresnetako bat dena kentzen diozu. Orduan, gehiegi babestea babesa kentzea da.

Beti egon behar dugu seme-alabei begira, baina ez dugu esku hartu behar lehenengoan. Zure seme-alaba parkean erortzen bada ez egin korri Usain Bolten antzera hura erreskatatzeko, lortuko baituzu haurra bere kabuz altxatzeko gai ez izatea. Gure lana da behatzea, adi egotea, baina ikustea ere bai nola moldatzen diren bizitzan.

Frustrazioarekiko tolerantzia baxua da hiperhaurren ezaugarrietako bat. Hiperhaurrak hipergurasotasunaren produktua dira, mendebaldean modan dagoen hazkuntza modua, hain zuzen, klase ertain-altuetan ohikoa dena eta gehiegizko arreta, babesa eta ardura dakarrena seme-alabari dagokionez. Ia esan liteke hazkuntza izugarri trinkoa dela. Hiperhaurra da hipergurasotasun horren fruitua eta bere ezaugarrietako bat da frustrazioarekiko tolerantzia baxua.

"Frustrazioarekiko tolerantzia baxuaz gaixotasun kronikoa balitz bezala hitz egiten da, baina kudeatzen ikasi behar da".

Badirudi haurrak bere emozioak kudea ditzan eta autoestimu handia izan dezan zoragarria dela esatean eta inoiz ezetz ez esatean oinarritzen dela. Baina orduan ez zara ari lantzen autoestimua duen haurra, nartzisista den haurra lantzen ari zara. Emozioen kudeaketa egokiak esan nahi du zuk ezagutzea zure emozioak, positiboak eta negatiboak eta baita beste batzuenak ere. Frustrazioa toleratzeko beste tresna bat: alternatibak ematea.

Haurrek jolastu egin behar dute eta hipergurasotasun eredu horrek eskolaz kanpoko jarduerekin ari dira betetzen haurren arratsaldeak, guztia programatuta, guztia egituratuta... Hiper eredu hori hondatzen ari da haurrek jolasteko duten denbora eta hori Nazio Batuek aitortutako eskubidea da eta zentzu-izpi bat duen edozein pedagogok esango dizu hori dela haurtzaroaren funtsa. Eta jolasean, jolas aske horretan, egituratu gabekoan, bakarrik edo lagunduta, ez dugu soilik ikasten taldean lan egiten, sortzaileak izaten, baizik eta ikasi egiten dugu frustrazioa toleratzen.

Izaera ere bada hezkuntza. Izaera hezi behar duzu ezagutza horiek inplementatzeko tresna batzuk izateko. Gure seme-alabak ausardian heztea. Egun, beldur asko daude haurren artean, gehiegizko babesak ez baitie laguntzen, gurasoek ez baitiete laguntzen beldur horiei aurre egiten. Hezi egin behar da ausardia, enpatia, erresilientzia eta seme-alabei gauzak haien kabuz egiten uzten hasi behar da. Gauza handiak ez, gauza txikiak. Bete dezatela haiek bere bizkar-zorroa.

Seme-alabei gehiegizko arreta ematea haiekin gauzak sistematikoki egitea da, horiek egiteko gaituta dauden gauzak egitea da. Eta ematen dudan adibide onena dira etxeko lanak. Egun, normaldu egin da etxeko lanak seme-alabekin egitea, guraso onaren seinalea da. Egiatan, familiako bazkaria ordezkatu duela ere esaten da, haurrekin etxeko lanak egiten jartzeko familiako unea, baina seme-alaben ordez etxeko lanak ere egiten dira.

Ez dira mugak haurrari hurrengoa esatea: “Ez, ez, ez”, egun guztian. Muga izango litzateke nerabe bati esatea mugikorrak logelatik kanpo egon behar duela lotara joaterakoan, mugikorrak logeletan erloju-bonbak baitira, ezta? Eta era berean, mugak tresna oso ona dira frustraziorako tolerantzia hezteko.

Biografia
Kazetaria eta idazle espezializatua hezkuntzan eta hazkuntzan. "Hiperpaternidad" eta "Hiperniños" liburuen egilea. Muturreko gehiegizko babesari buruz ohartarazten du, antsietate handiko, menpeko eta frustrazioarekiko tolerantzia baxuko gazteen belaunaldia sortzen ari dena, eta errezetak eskaintzen ditu fenomeno hori borrokatzeko. Esaterako, seme-alabengan konfiantza izatea edo izaera heztea.