Escoita os nosos expertos

 • 05:20

  Álvaro Manteca, responsable de estratexia da Banca Privada do BBVA, e Roberto Hernanz, responsable de Mercados BBVA Banca Privada, fálannos da fin dun ano complicado. Podemos ollar con esperanza o vindeiro ano?
 • 05:09

  Álvaro Manteca, responsable de estratexia da Banca Privada do BBVA, e Roberto Hernanz, responsable de mercados da Banca Privada do BBVA, falan das consecuencias das subas de tipos.
 • 12:31

  Álvaro Manteca, responsable de estratexia da Banca Privada do BBVA, e Rafael Doménech, responsable do BBVA Research, analizan a situación dos mercados tras un trimestre complexo.
 • 04:57

  Álvaro Manteca, responsable de estratexia da Banca Privada do BBVA, e Roberto Hernanz, responsable de mercados da Banca Privada do BBVA, analizan a situación dos mercados tras un trimestre complexo.
 • 04:01

  Xullo foi o mellor para os mercados bolsistas mundiais desde novembro de 2020. Tamén foi un mes extraordinario para os prezos da renda fixa. Por que se produciu a recuperación?
 • 05:27

  A pesar dos nubeiros que ensombrecen o panorama económico, Álvaro Manteiga, responsable de estratexia da Banca Privada do BBVA, e Roberto Hernanz, responsable de mercados da Banca Privada do BBVA, dannos uns consellos prácticos para axudarnos a afrontar o momento.Artigos de expertos sobre a actualidade dos mercados

14 de novembro

A inflación norteamericana comeza a dar un respiro aos investidores

8 de novembro

A dureza da Fed volve exercer presión nos mercados financeiros

31 de outubro

As expectativas de menor endurecemento monetario catapultan as bolsas

25 de outubro

A campaña de resultados empresariais permite un rebote técnico bolsista semanal

Advertencia legal

Os contidos desta sección teñen fins informativos e non constitúen a prestación de ningún tipo de servizo de investimento ou auxiliar e, en particular, non constitúen unha recomendación xeneralizada nin asesoramento financeiro de ningún tipo. Tampouco son unha oferta nin convite para a venda ou compra de produtos ou servizos financeiros. As opinións, predicións ou recomendacións que conteñen sono na data de cada contido. 

Os contidos poden non ser adecuados para os investidores por razón da súa situación financeira ou obxectivos de investimento e en ningún caso se está prestando asesoramento xurídico nin fiscal. Recoméndase aos investidores que obteñan asesoramento específico e especializado dos seus asesores. Algúns produtos ou servizos son presentados como exemplo, polo que pode que non haxa posibilidade de seren ofrecidos. Estes contidos baséanse en información de fontes consideradas como fidedignas pero o BBVA non pode dar garantía sobre a súa exactitude ou integridade. Os servizos, produtos e prezos dos contidos poden sufrir modificacións ou cambiar sen aviso previo. As alusións a rendibilidades pasadas non presupoñen, predispoñen ou condicionan rendibilidades futuras.

O BBVA ou algunha entidade do seu grupo poden ter unha posición directa ou indirecta, en calquera dos valores obxecto destes contidos, ou poden negociar por conta propia ou allea ou prestar servizos de asesoramento ao emisor dos valores mencionados ou a compañías vinculadas a este ou ter outros intereses.

Deixa que expertos movan o teu diñeiro por ti
Coas carteiras Multi3strategia delegas a xestión do teu diñeiro en mans dun equipo de expertos. A partir de 20.000 €.
Coas carteiras Multi3strategia delegas a xestión do teu diñeiro en mans dun equipo de expertos.