Análise de mercados

O BBVA mantente ao día da actualidade económica cando máis o necesitas para apoiarte nas túas decisións financeiras

Escoita os nosos expertos

Escoita os nosos expertos

REPRODUCIÓN AUTOMÁTICA

  • Como foi o ano 2021 para os activos financeiros?
  • Que nos dixeron os bancos centrais esta semana?
  • Que nos dixeron esta semana os bancos centrais?
  • Deixarnos levar polas emocións á hora de investir?
  • Mal comportamento bolsista, ata cando?
  • Debullando o informe de situación España.

Actualidade dos mercados económicos

Advertencia legal

Os contidos desta sección teñen fins informativos e non constitúen a prestación de ningún tipo de servizo de investimento ou auxiliar e, en particular, non constitúen unha recomendación xeneralizada nin asesoramento financeiro de ningún tipo. Tampouco son unha oferta nin convite para a venda ou compra de produtos ou servizos financeiros. As opinións, predicións ou recomendacións que conteñen sono na data de cada contido. 

Os contidos poden non ser adecuados para os investidores por razón da súa situación financeira ou obxectivos de investimento e en ningún caso se está prestando asesoramento xurídico nin fiscal. Recoméndase aos investidores que obteñan asesoramento específico e especializado dos seus asesores. Algúns produtos ou servizos son presentados como exemplo, polo que pode que non haxa posibilidade de seren ofrecidos. Estes contidos baséanse en información de fontes consideradas como fidedignas pero o BBVA non pode dar garantía sobre a súa exactitude ou integridade. Os servizos, produtos e prezos dos contidos poden sufrir modificacións ou cambiar sen aviso previo. As alusións a rendibilidades pasadas non presupoñen, predispoñen ou condicionan rendibilidades futuras.

O BBVA ou algunha entidade do seu grupo poden ter unha posición directa ou indirecta, en calquera dos valores obxecto destes contidos, ou poden negociar por conta propia ou allea ou prestar servizos de asesoramento ao emisor dos valores mencionados ou a compañías vinculadas a este ou ter outros intereses.