Errentatzaile

Errentatzailea ondasun baten jabe den pertsona fisikoa edo juridikoa da, eta ondasun horren erabilera eta gozamena lagatzen dizkio maizterrari, kontraprestazio baten truke.

Errentaria ondasun edo zerbitzu bat erabiltzeko eskubidea erosten duen pertsona fisikoa edo juridikoa da, eta, horren truke, kanon bat ordaintzen dio errentatzaileari.

Adibidea

Higiezin bat akuratzea edo alokatzea:

  • Errentatzailea: etxebizitzaren jabea da, eta dirua jasotzen du etxea lagatzearen truke.
  • Errentaria: etxebizitzako maizterra, eta dirua ordaintzen du etxean bizitzearen truke.