Escolta els nostres experts

  • 04:57

    Álvaro Manteca, responsable d'estratègia de Banca Privada de BBVA, i Roberto Hernanz, responsable de mercats de Banca Privada de BBVA, analitzen els motius de les caigudes tan significatives en general dels mercats financers globals, mentre la inflació segueix sense donar senyals de reduir-se.

Articles d'experts sobre l'actualitat dels mercats

6 de juny

L'economia mundial aguanta l'envit dels principals riscos.

07 de juliol

Pressió en les borses davant els riscos de desacelaración.

27 de juny

Les borses troben consol en la moderació de les rendibilitats del deute després de l'augment dels temors de recessió econòmica.

20 de juny

Nivells de venda extrems en els mercats

Advertència legal

Els continguts d'aquesta secció tenen finalitats informatives i no constitueixen la prestació de cap mena de servei d'inversió o auxiliar i, en particular, no constitueixen una recomanació generalitzada ni assessorament financer de cap mena. Tampoc no són una oferta ni una invitació per a la venda o la compra de productes o serveis financers. Les opinions, prediccions o recomanacions que contenen ho són en la data de cada contingut. 

Els continguts poden no ser adequats per als inversors a causa de la seva situació financera o els seus objectius d'inversió, i en cap cas no s'està prestant assessorament jurídic ni fiscal. Es recomana als inversors que obtinguin assessorament específic i especialitzat dels seus assessors. Alguns productes o serveis es presenten com a exemple, per la qual cosa pot ser que no hi hagi la possibilitat d'oferir-los. Aquests continguts es basen en informació de fonts considerades fidedignes, però BBVA no pot donar garanties sobre la seva exactitud o integritat. Els serveis, productes i preus dels continguts poden patir modificacions o canviar sense avisar. Les al·lusions a rendibilitats passades no pressuposen, predisposen ni condicionen rendibilitats futures.

BBVA o alguna entitat del seu Grup poden tenir una posició directa o indirecta en qualsevol dels valors objecte d'aquests continguts, o poden negociar per compte propi o d'altri, o prestar serveis d'assessorament a l'emissor dels valors esmentats o a companyies vinculades a aquest, o tenir-hi altres interessos.

Deixa els experts moure els teus diners per tu
Amb les Carteres Multi3strategia, delegues la gestió dels teus diners a un equip d'experts. A partir de 20.000 €.
Amb les Carteres Multi3strategia, delegues la gestió dels teus diners a un equip d'experts.