Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial per COVID-19

Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Informa-te'n: ajudes directes de la Línia COVID

Descobreix si compleixes amb els requisits, l'import de l'ajuda i els propers passos a donar segons la teva comunitat autònoma.

En accedir al simulador, navegaràs en un entorn d'AFI - Analistas Financieros Internacionales (empresa domiciliada a Madrid, amb NIF A-78603206) on fer un breu qüestionari anònim, per tal de valorar la teva idoneïtat per a l'obtenció d'ajudes o subvencions públiques. En cap cas AFI comptarà amb dades identificatives que pugui associar a les teves respostes

Informació de les mesures d'ajuda a la COVID-19

El divendres 12 de març del 2021, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial adreçades a continuar protegint el teixit productiu per evitar un impacte estructural en l'economia i amb la intenció de preservar l'ocupació. 

Amb quatre eixos d'actuació, tres consistents en fons d'ajudes a empreses viables per un total d'11.000 M€ i un quart en l'ampliació de les moratòries concursals i altres mesures per a l'ajornament del deute tributari.

En concret, es creen tres fons d'ajuda a empreses viables la situació patrimonial de les quals s'hagi deteriorat com a conseqüència de la pandèmia.

Condicions per sol·licitar els 3 fons de suport

 

 

  • a) Hauran de mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny del 2022.
  • b) No podran repartir dividends durant el 2021 i el 2022.
  • c) No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació d'alguna de les mesures.

  El RDL també aprova l'extensió fins al 31 de desembre del termini per sol·licitar préstecs amb aval de l'ICO. Si no has fet una sol·licitud, pots consultar-ne més informació aquí.

Coneix més detalladament cada ajuda

Aquesta primera línia d'ajuda es dota amb 7.000 M€ perquè les CA canalitzin ajudes cap als autònoms i empreses dels sectors més afectats (la determinació dels CNAE es fa al decret mateix, a l'annex I). Podran accedir-hi si el seu volum d'operacions ha caigut més d'un 30% el 2020 en vist el 2019.

Aquests 7.000 MM € tenen dos compartiments, 5.000 MM € a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i totes les CA (a excepció de les Balears i les Canàries), i 2000 MM € a les CA de les Balears i les Canàries.

Informa-te'n: ajudes directes de la Línia COVID

Descobreix si compleixes amb els requisits, l'import de l'ajuda i els propers passos a donar segons la teva comunitat autònoma.

En accedir al simulador, navegaràs en un entorn d'AFI - Analistas Financieros Internacionales (empresa domiciliada a Madrid, amb NIF A-78603206) on fer un breu qüestionari anònim, per tal de valorar la teva idoneïtat per a l'obtenció d'ajudes o subvencions públiques. En cap cas AFI comptarà amb dades identificatives que pugui associar a les teves respostes

Aquestes ajudes tindran un caràcter finalista per a obligacions entre l'1/3/2020 i el 31/5/2021, contretes amb anterioritat a la publicació d'aquest RDL. Dins aquest criteri finalista tenim una prelació establerta, primers proveïdors per antiguitat i posteriorment deute financer prevalent en primer lloc aquell que tingui aval públic.

El RDL fixa un marc general, que les CA poden revisar.

 • Per a aquells empresaris individuals en estimació objectiva (“mòduls”), 3.000 €.
 • Per a aquells empresaris individuals o empreses en estimació directa s'estableixen dos subgrups, amb uns límits d'import que estaran entre els 4.000 i 200.000 €.
 • Fins a 10 treballadors, l'ajuda serà del 40% sobre l'excés del 30% de caiguda.
 • Més de 10 treballadors, l'ajuda serà del 20% sobre l'excés del 30% de caiguda.

S'estableix el termini d'un mes perquè les CA signin els convenis corresponents.

La segona línia es dota amb un fons 3.000 MM €, té per objecte establir mesures de suport públic i introduir un Codi de bones pràctiques (CBP).

 

Àmbit d'aplicació, serà per a les operacions subscrites amb aval públic entre el 17/03/2020 i el 12/03/2021 per autònoms i empreses que compleixin certs requisits que detallem al document següent, no sent, per tant, mesures de caràcter general per a tots els titulars operacions amb aval públic.

Informa-te'n: Adhesió de BBVA al Codi de bones pràctiques

Disposes de més informació de les mesures incloses en el Codi de bones pràctiques

Accedeix a la informació

Dotat amb 1.000 M€, per a l'enfortiment i la recuperació àgil i eficaç de la solvència d'aquelles empreses mitjanes que, tot i ser viables a mitjà i llarg termini, s'estan veient afectades pels efectes de la pandèmia en els seus balanços i els seus mercats.

El gestionarà COFIDES, empresa amb capital públic-privat. Les ajudes es faran en forma d'instruments financers, com ara préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres a empreses que passin per dificultats temporals.