Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial

Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Informació sobre les mesures

El divendres 12 de març del 2021, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial adreçades a continuar protegint el teixit productiu per evitar un impacte estructural en l'economia i amb la intenció de preservar l'ocupació. 

Amb quatre eixos d'actuació, tres consistents en fons d'ajudes a empreses viables per un total d'11.000 M€ i un quart en l'ampliació de les moratòries concursals i altres mesures per a l'ajornament del deute tributari.

En concret, es creen tres fons d'ajuda a empreses viables la situació patrimonial de les quals s'hagi deteriorat com a conseqüència de la pandèmia.

Condicions per als tres fons

 

 

  • a) Hauran de mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny del 2022.
  • b) No podran repartir dividends durant el 2021 i el 2022.
  • c) No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació d'alguna de les mesures.

  El RDL també aprova l'extensió fins al 31 de desembre del termini per sol·licitar préstecs amb aval de l'ICO. Si no has fet una sol·licitud, pots consultar-ne més informació aquí.

Aquesta primera línia d'ajuda es dota amb 7.000 M€ perquè les CA canalitzin ajudes cap als autònoms i empreses dels sectors més afectats (la determinació dels CNAE es fa al decret mateix, a l'annex I). Podran accedir-hi si el seu volum d'operacions ha caigut més d'un 30% el 2020 en vist el 2019.

Aquests 7.000 M€, tenen dos compartiments, de 5.000 M€ a totes les CA (excepte Balears i Canàries) i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i 2.000 M€ a les CA de Balears i Canàries.

Aquestes ajudes tindran un caràcter finalista per a obligacions entre l'1/3/2020 i el 31/5/2021 contretes abans de la publicació d'aquest RDL. Dins d'aquest criteri finalista, tenim una prelació establerta, segons la qual primer són els proveïdors per antiguitat i posteriorment el deute financer, donant prioritat al que tingui aval públic.

El RDL fixa un marc general, que les CA poden revisar.

 • Per a aquells empresaris individuals en estimació objectiva (“mòduls”), 3.000 €.
 • Per als empresaris individuals o empreses en estimació directa s'estableixen dos subgrups, amb uns límits d'import que estaran entre els 4.000 i 200.000 €.
 • Fins a 10 treballadors, l'ajuda serà del 40% sobre l'excés del 30% de caiguda.
 • Més de 10 treballadors, l'ajuda serà del 20% sobre l'excés del 30% de caiguda.

S'estableix el termini d'un mes perquè les CA signin els convenis corresponents.