Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial per COVID-19

Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Informació de les mesures d'ajuda a la COVID-19

El divendres 12 de març del 2021, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial adreçades a continuar protegint el teixit productiu per evitar un impacte estructural en l'economia i amb la intenció de preservar l'ocupació. 

Amb quatre eixos d'actuació, tres consistents en fons d'ajudes a empreses viables per un total d'11.000 M€ i un quart en l'ampliació de les moratòries concursals i altres mesures per a l'ajornament del deute tributari.

En concret, es creen tres fons d'ajuda a empreses viables la situació patrimonial de les quals s'hagi deteriorat com a conseqüència de la pandèmia.

Condicions per sol·licitar els 3 fons de suport

 

 

  • a) Hauran de mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny del 2022.
  • b) No podran repartir dividends durant el 2021 i el 2022.
  • c) No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació d'alguna de les mesures.

  Igualment, el RDL aprova l'extensió fins a l'01/06/2022 del termini per sol·licitar préstecs amb aval de l'ICO. Si no has fet una sol·licitud, pots consultar-ne més informació aquí.

Coneix més detalladament cada ajuda

Aquesta primera línia d'ajuda es dota amb 7.000 M€ perquè les CA canalitzin ajudes cap als autònoms i empreses dels sectors més afectats (la determinació dels CNAE es fa al decret mateix, a l'annex I). Podran accedir-hi si el seu volum d'operacions ha caigut més d'un 30% el 2020 en vist el 2019.

Aquests 7.000 MM € tenen dos compartiments, 5.000 MM € a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i totes les CA (a excepció de les Balears i les Canàries), i 2000 MM € a les CA de les Balears i les Canàries.

Aquestes ajudes tindran un caràcter finalista per a obligacions entre l'1/3/2020 i el 31/5/2021, contretes amb anterioritat a la publicació d'aquest RDL. Dins aquest criteri finalista tenim una prelació establerta, primers proveïdors per antiguitat i posteriorment deute financer prevalent en primer lloc aquell que tingui aval públic.

El RDL fixa un marc general, que les CA poden revisar.

 • Per a aquells empresaris individuals en estimació objectiva (“mòduls”), 3.000 €.
 • Per a aquells empresaris individuals o empreses en estimació directa s'estableixen dos subgrups, amb uns límits d'import que estaran entre els 4.000 i 200.000 €.
 • Fins a 10 treballadors, l'ajuda serà del 40% sobre l'excés del 30% de caiguda.
 • Més de 10 treballadors, l'ajuda serà del 20% sobre l'excés del 30% de caiguda.

S'estableix el termini d'un mes perquè les CA signin els convenis corresponents.

La segona línia es dota amb un fons 3.000 MM €, té per objecte establir mesures de suport públic i introduir un Codi de bones pràctiques (CBP).

 

Àmbit d'aplicació, serà per a les operacions subscrites amb aval públic entre el 17/03/2020 i el 12/03/2021 per autònoms i empreses que compleixin certs requisits que detallem al document següent, no sent, per tant, mesures de caràcter general per a tots els titulars operacions amb aval públic.

Informa-te'n: Adhesió de BBVA al Codi de bones pràctiques

Disposes de més informació de les mesures incloses en el Codi de bones pràctiques

Accedeix a la informació

Dotat amb 1.000 M€, per a l'enfortiment i la recuperació àgil i eficaç de la solvència d'aquelles empreses mitjanes que, tot i ser viables a mitjà i llarg termini, s'estan veient afectades pels efectes de la pandèmia en els seus balanços i els seus mercats.

El gestionarà COFIDES, empresa amb capital públic-privat. Les ajudes es faran en forma d'instruments financers, com ara préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres a empreses que passin per dificultats temporals.