Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial per COVID-19

Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Informació de les mesures d'ajuda a la COVID-19

El divendres 12 de març del 2021, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial adreçades a continuar protegint el teixit productiu per evitar un impacte estructural en l'economia i amb la intenció de preservar l'ocupació.

Amb quatre eixos d'actuació, tres consistents en fons d'ajudes a empreses viables per un total d'11.000 M € i un quart en l'ampliació de les moratòries concursals i altres mesures per a l'ajornament de deute tributari.

En concret, es creen tres fons d'ajuda a empreses viables la situació patrimonial de les quals s'hagi deteriorat com a conseqüència de la pandèmia. D'aquests, actualment oberts queda la "Línia per a la reestructuració de deute financera COVID", en concret la mesura de "Transferències directes" a l'empara del Codi de Bones Pràctiques.

Línia per a la reestructuració de deute financer COVID

Aquesta línia es dota amb un fons 3.000 M € i té per objecte establir mesures de suport públic i introduir un Codi de Bones Pràctiques (CBP).

Àmbit d'aplicació: serà per a les operacions subscrites amb aval públic entre el 17/03/2020 i el 12/03/2021 per part d'autònoms i empreses que compleixin determinats requisits detallats al següent document, no sent, per tant, mesures de caràcter general per a tots els titulars operacions amb aval públic.

Informa-te'n: Adhesió de BBVA al Codi de bones pràctiques

Disposes de més informació de les mesures incloses en el Codi de bones pràctiques

Accedeix a la informació