Calculadora de soldo BBVA

Queres saber canto vas cobrar cada mes? Calcula rapidamente o teu salario bruto e neto, as retencións que che corresponden ou o importe das túas pagas (mensuais e extra).

Que queres calcular?

  • Soldo ao mes

    Calcula o teu soldo neto ao mes, o que vas recibir despois das deducións.
  • Soldo ao ano

    Calcula o teu soldo bruto ao ano, o que vas recibir en total sen contar as deducións.

Axudámosche a entender como se calcula a túa nómina

A calculadora de soldo é unha ferramenta que permite ao usuario estimar o seu soldo neto mensual a partir dunha mínima información económica, persoal e laboral. Os resultados da simulación baséanse nos datos introducidos polo usuario e teñen valor simplemente informativo e orientador, en ningún caso son vinculantes. Os resultados da simulación pódense ver afectados por cambios na normativa fiscal, laboral ou da Seguridade Social actuais ou por modificacións nos datos económicos, laborais e persoais declarados polo usuario. A normativa fiscal aplicable ao réxime de achegas e prestacións é a prevista na normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) aplicable en cada momento, salvo para os residentes en Áraba, Biscaia, Gipúscoa e Navarra, para quen son aplicables normas forais propias sobre o IRPF.