15 urterainoko interes-tasaren azalpenezko adibidea

 • Lehen 6 hilabeteetan, interes tasa finkoari gehieneko hobaria aplikatuko zaio. Gainerako hilabeteetan, hobaria adierazitako produktuak kontratatzearen eta mantentzearen araberakoa izango da.

  Madrilgo Erkidegoan 27 urteko titular baten 150.000 €ko operazio baterako UTBaren ustezko kalkulua, maileguaren bizitza osoan zehar baliobakotze partzialik ez totalik egiten ez diren hipotesiaren pean, eta BBVAk adierazitako produktu guztiak kontratatzen dituela suposatuz. Produktuak mantentzen ez badira, baliteke etorkizuneko berrikuspenetan UTB aldatzea.

   

  Epea

  15 urte (180 kuota).

   

  Hasierako aldia

  %1,20ko ITNa lehen 6 hilabeteetan. Hileko kuota 911,00 €.

   

  Hipotekaren gainerako bizialdia

  Batere produkturik kontratatu gabe:

  • Interes-tasa: %2,20ko ITNa, %2,70ko UTBa
  • Hileroko kuota: 976,90 €.
  • Maileguaren kostua, guztira: 32.144,44 € (25.446,72 € interesak dira).
  • Maileguaren kostu osoa (kostu osoa + hipotekaren zenbatekoa): 182.144,44 €.

  BBVA Segurosekin nomina, Hogar Arrisku Anitzeko asegurua eta Maileguak Amortizatzeko asegurua kontratatzen baduzu:

  • Interes-tasa: %1,20ko ITNa, %1,96ko UTBa
  • Hileroko kuota: 911,00 €.
  • Maileguaren kostua, guztira: 22.657,50 € (13.979,57 € interesak dira).
  • Maileguaren kostu osoa (kostu osoa + hipotekaren zenbatekoa): 172.657,50 €.

  BBVA Segurosekin nomina eta Hogar Arrisku Anitzeko asegurua kontratatzen baduzu:

  • Interes-tasa: %1,70eko ITNa, %2,24ko UTBa.
  • Hileroko kuota: 944,59 €
  • Maileguaren kostua, guztira: 26.347,69 € (19.649,97 € interesak dira).
  • Maileguaren kostu osoa (kostu osoa + hipotekaren zenbatekoa): 176.347,69 €.

  Mailegua amortizatzeko asegurua BBVA Seguros zerbitzuarekin kontratatzen baduzu:

  • Interes-tasa: %1,70eko ITNa, %2,43ko UTBa.
  • Hileroko kuota: 943,59 €.
  • Maileguaren kostua, guztira: 28.327,90 € (19.649,97 € interesak dira). 
  • Maileguaren kostu osoa (kostu osoa + hipotekaren zenbatekoa): 178.327,90 €,

  Tasa horietarako eskubidea izateko, beharrezkoa da, gainera, ordainketak egunean izatea eta bankuan ordaindu gabeko zorrik ez izatea. Horrela ez bada, % 2,25eko ITNa ezarriko da.

UTB kalkulatzerakoan kontuan hartutako gastuak

  • Tasazio gastuak: 280,72 €.
  • BBVA Seguros maileguaren amortizazio asegurua: (eskatzailearen adinaren eta hainbat inguruabar pertsonalen arabera aldatuko da). Zenbateko osoa eta epea (finantzatu gabeko prima bakarra): 1.980,21 €.
  • BBVA Seguros-en Etxeko Arrisku Anitzeko asegurua (edukiaren estaldurarik gabe): 300 € urtean.
  • Kontu korrontea (urtekoa): 120 €.
  • Posta gastuak (hilekoak): 0,65 €.

  BBVArekin kontratatutako produktuak sei hilez behin berrikusiko dira maileguaren bizialdi osoan.

  Frantziar amortizazio sistema: kopuru bera ordaintzen da hilabete guztietan, betiere eragiketari aplikagarria zaion interes-tasak ez bada aldatzen likidazio aldian edo ez badira amortizazio aurreratuak egiten. Hipotekaren kuotaren zati bat interes-tasarena da eta beste zatia maileguaren zenbateko osoaren amortizazioarena. Interes-tasa aldatzen ez den bitartean ordaindu behar den tasak ez duenez gorabeherarik, hipotekatik ordaintzeko dagoen kapitala murrizten doan heinean gutxitzen doaz ere kapital horren gaineko interesak. Hori dela eta, hipotekaren lehen urteetan interes gehiago ordaintzen da kapitala baino; maileguaren azken zatian, berriz, kapital gehiago eta interes gutxiago ordaintzen da.

   

  Hileko kuotaren kalkulua: Kuota= (K*i/m)/(1 - (1+i/m) ESP (- m*n))

  Bertan:

  C: ordaintzeko dagoen maileguaren kapitala.

  i: urteko interes-tasa nominala (unitate bakoitzeko adierazia).

  m: urteko kuota kopurua.

  n: iraunaldiko urte kopurua.

   

  Interesei dagokion zatiaren kalkulua: Interesak=C*i/p

  Bertan:

  C: ordaintzeko dagoen maileguaren kapitala.

  i: urteko interes-tasa nominala (unitate bakoitzeko adierazia).

  p: amortizazio aldiak, urtean.

  Amortizazioari dagokion zatiaren kalkulua: kuota ken interesak.

  *Aseguru konpainia: BBVA Seguruak, S.A., aseguru eta berraseguruen konpainia, Aseguruen eta Pentsio-planen Zuzendaritza Nagusian erregistratuta C-502 kodearekin. Bitartekaria: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiko aseguruen Bitartekoen Administrazio Erregistro Berezian inskribatuta, OV-0060 kodearekin. Erantzukizun zibileko asegurua dakar, eta finantza gaitasuna du.