calcular sou net i brut

Calculadora de salari net i brut BBVA

Vols saber quant cobraràs cada mes? Calcula ràpidament el teu salari net i el teu salari brut, les retencions que et corresponen o l'import de la teva paga mensual i paga extra.

Vols calcular el teu sou mensual o anual?

  • Calcular sou mensual

    Calcula el teu sou net mensual, és a dir, el que rebràs després de les deduccions.
  • Calcular sou anual

    Calcula el teu sou brut anual, és a dir, el que rebràs en total sense comptar les deduccions.

Càlcul nòmina: t'ajudem a entendre com es calcula

La calculadora de sou és una eina que permet a l'usuari estimar el seu sou net mensual a partir d'una mínima informació econòmica, personal i laboral. Els resultats de la simulació es basen en les dades introduïdes per l'usuari i tenen un valor merament informatiu i orientatiu. En cap cas són vinculants. Els resultats de la simulació es poden veure afectats per canvis en la normativa fiscal, laboral o de la Seguretat Social actuals o per modificacions en les dades econòmiques, laborals i personals declarades per l'usuari. La normativa fiscal aplicable al règim d'aportacions i prestacions és la prevista en la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) aplicable en cada moment, excepte per als residents a Àlaba, Biscaia, Guipúscoa i Navarra, per als quals són aplicables normes forals pròpies sobre l'IRPF.