Calculadora de sou BBVA

Vols saber quant cobraràs cada mes? Calcula ràpidament el teu salari brut i net, les retencions que et corresponen o l'import de les teves pagues (mensuals i extres).

Què vols calcular?

  • Sou al mes

    Calcula el teu sou net al mes, que és el que rebràs després de les deduccions.
  • Sou a l'any

    Calcula el teu sou brut a l'any, que és el que rebràs en total sense comptar les deduccions.

T'ajudem a entendre com es calcula la teva nòmina

La calculadora de sou és una eina que permet a l'usuari estimar el seu sou net mensual a partir d'una mínima informació econòmica, personal i laboral. Els resultats de la simulació es basen en les dades introduïdes per l'usuari i tenen un valor merament informatiu i orientatiu. En cap cas són vinculants. Els resultats de la simulació es poden veure afectats per canvis en la normativa fiscal, laboral o de la Seguretat Social actuals o per modificacions en les dades econòmiques, laborals i personals declarades per l'usuari. La normativa fiscal aplicable al règim d'aportacions i prestacions és la prevista en la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) aplicable en cada moment, excepte per als residents a Àlaba, Biscaia, Guipúscoa i Navarra, per als quals són aplicables normes forals pròpies sobre l'IRPF.