Què és una joint venture?

Tot el que has de saber d'aquesta associació empresarial
La joint venture és una associació estratègica temporal (de curt, mitjà o llarg termini) d'una organització, una agrupació o aliança de persones o grups d'empreses que mantenen la seva individualitat i independència jurídica, però que actuen unides sota una mateixa direcció i normes per tirar endavant una operació comercial determinada, on es distribueixen les inversions, el control, responsabilitats, personal, riscos, despeses i beneficis. Es tradueix com un negoci conjunt, una inversió conjunta o una “col·laboració empresarial”.
Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

Característiques del contracte joint venture

En una empresa conjunta, els socis solen seguir operant els seus negocis o empreses de manera independent. L'empresa conjunta suposa un negoci més, aquesta vegada amb un soci, amb beneficis o pèrdues que reportaran al compte de resultats de cada un en funció de la forma jurídica amb què s'hagi estructurat l'empresa conjunta, cercant a través del principi de sinergia generar una integració de sistemes que conformen un nou objecte. D'aquesta manera podem establir que les principals característiques del contracte de joint venture són:

 • És un contracte innominat de col·laboració empresarial.
 • Les empreses mantenen les seves pròpies individuals, cosa que significa el contrari de la fusió. Les empreses són preexistents.
 • A través d'aquest contracte, les parts cerquen una utilitat comuna.
 • Hi ha una contribució en les pèrdues, utilitats, funcions i inversió.
 • L'objecte de la joint venture és variat, no requereix necessàriament una aportació en diners, sinó que l'aportació estarà definida per les necessitats que porten a la col·laboració empresarial.
 • Les aportacions que han de complir els contractants poden consistir en diners, béns, tecnologia, serveis, estratègies, etcètera.
 • Caràcter ad hoc, la qual es troba destinada bàsicament a un projecte, sense per això ser de curta durada, ja que aquesta serà designada en virtut del principi d'autonomia de voluntat, però sempre tindrà una durada limitada.
 • Contribucions i agrupació dels interessos de les parts.
 • Hi ha la possibilitat de generar una recíproca representació de l'altra part.
 • Hi ha un control conjunt de la col·laboració empresarial.
 • Hi ha un acord que consisteix en una declaració de voluntat comuna destinada a regular els seus drets en aquest acord.
 • L'objectiu comú, que s'ha d'indicar en l'acord.

La importància d'aquestes característiques amb referència a aquest contracte rau en els tipus de joint venture que poden existir i és per això que, d'aquest acord, es poden desprendre tres grans categories, joint venture d'aliances estratègiques, joint venture de coinversió i joint venture contractual.

Principals avantatges i inconvenients

Pel que fa als principals avantatges i desavantatges de la col·laboració estratègica, podem assenyalar que els seus principals avantatges són compartir els riscos, costos i, alhora, disminuir-los, produir una competència més eficient, abraçar nous mercats o copar-ne un, augmentar el poder econòmic per operar, accedir a nous recursos o a economies a escala, donar més possibilitats de competència, tenir la possibilitat d'augmentar els teus avantatges competitius, estendre el nombre de clients, estalviar diners compartint costos d'operació, estalviar diners compartint costos de publicitat i màrqueting, estalviar temps com a recurs empresarial compartint càrrega de treball, servir-se d'un know how i manejar més informació i, finalment, guanyar nous associats de negoci.

Un avantatge des d'un punt de vista tributari-comptable és que els contractants podrien portar comptabilitat independent, encara que també podrien no portar-la i només registrar en les seves pròpies comptabilitats les operacions corresponents a aquest contracte, fet que permet àmplies possibilitats de distribuir les despeses de manera eficient i obtenir utilitats.

Els principals desavantatges d'una eventual col·laboració empresarial són els possibles riscos de conflictes d'interessos entre els contractants, la complementarietat de tasques, la dependència del soci per a decisions importants, l'adaptació a una cultura diferent o a mercats desconeguts per un dels contractants. En el cas de col·laboració empresarial entre dos contractants de diferents països hi ha una gran possibilitat de generar-se una deficient integració i comunicació entre els socis si no es prenen les mesures correctives i decisions estratègiques correctes, propiciant eventualment pèrdues i divergències pel que fa als objectius estratègics.

Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

Tipus de joint ventures

 • Joint venture d'aliances estratègiques: En aquest tipus de joint venture, no és obligatori fer una aportació econòmica, per tant les aportacions fetes per les parts seran la suma de característiques de cada membre, posades al servei d'un fi col·lectiu que es definirà en virtut a les necessitats dels contractants.
 • Joint venture de coinversió: En aquest tipus de joint venture, la principal característica és l'aportació monetària o de béns que fan les parts, generant una mateixa direcció, el propòsit de la qual és obtenir més utilitats de les que es podrien assolir individualment, a través de la incorporació de nous mercats i economies d'escala.
 • Joint venture contractual: En aquest tipus de joint venture, les parts implicades fan una activitat en comú, estableixen acords de col·laboració en què s'estipulen clàusules que regeixen les activitats que cada part farà, la forma de repartir guanys i riscos, la utilització de convenis auxiliars i contractes satèl·lits, i val a dir que hi ha una estricta regulació de l'emprenedoria.
CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis

També et podria interessar

 • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem quins són els principals passos a seguir per crear una franquícia i quines fases té.