Solicitude de moratoria hipotecaria para o sector turístico

Desde o BBVA podemos axudar a reducir o impacto do coronavirus

No pasado 6 de xullo publicouse o Real decreto-lei 25/2020, que inclúe a moratoria hipotecaria para o sector turístico.

Se es autónomo ou empresa, se te dedicas ao sector turístico e o teu negocio ten unha hipoteca co BBVA, podes solicitar un adiamento de ata 9 meses do pagamento da parte de amortización de capital da cota. Durante ese tempo, só pagarías a parte da cota que corresponde a xuros.

Ao aplicar a moratoria, podes estender o prazo da hipoteca tantos meses como adíes o pagamento. Tamén podes manter o prazo orixinal e axustar o importe das cotas para compensar os meses nos que non pagarías. Esta modificación debe ser asinada en escritura pública (os gastos notariais e rexistrais son asumidos polo banco).

 

 

Requisitos que se deben cumprir para ser beneficiario da moratoria:

  • Ser autónomo ou empresa con domicilio fiscal e social en España.
  • Exercer a actividade en España.
  • Sufrir unha redución de ingresos ou facturación entre marzo e maio de polo menos un 40 % de media con respecto aos mesmos meses de 2019.
  • Ter rexistrada a actividade baixo un destes códigos: CNAE 5510 (hoteis e aloxamentos similares), CNAE 5520 (aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estancia) ou CNAE 7911 (actividades de axencias de viaxes).
  • Dispor dunha hipoteca asociada a un inmoble no que se desenvolve unha actividade relacionada co turismo (en vigor desde antes de 14 marzo de 2020).

 

Como realizar a solicitude?

As solicitudes xestiónanse nas oficinas. Por iso, o primeiro paso é contactares co teu xestor ou coa túa oficina máis próxima (tes o número no buscador de oficinas) para que che indiquen os pasos que debes seguir.

Cal é o prazo?

Podías solicitala ata 30 de marzo de 2021.