Como dar de alta a túa empresa a través da Internet

Indaga como axilizar os trámites de creación da túa empresa.
Poñer en marcha un negocio é un proceso que implica realizar un gran número de trámites. Para lanzarse á aventura de emprender existen dúas formas: constituír unha empresa da maneira tradicional, que pode levar ata un mes, ou facero de forma telemática en tan só tres días. Esta opción simplifica case toda a burocracia nun só trámite. Segue lendo para indagar como dar de alta a túa empresa a través da Internet e axilizar o proceso.
Top Alto En liña Empresas Top Alto En liña Empresas
Alta En liña Empresas
Estrea banco coa Conta Negocios Bienvenida, sen comisións e alta 100 % En liña.

Consideracións previas e planificación

Se che estás propondo como dar de alta a túa empresa, debes saber que poñer en marcha un negocio non é unha tarefa sinxela. Esta afirmación non se debe só á complexidade do proceso senón tamén á cantidade e a laboriosidade dos pasos que se teñen que seguir. Idear un plan de acción que contemple as diferentes xestións a realizar é esencial para optimizar o tempo e axilizar o proceso de creación. Ademais, en plena era dixital hai que considerar certos factores, como o estado do mercado, viabilidade do proxecto, permisos e licenzas necesarias ou financiamento, antes de lanzarse a emprender. Por iso, é interesante que este roteiro inicial conteña un estudo previo e unha definición clara dos obxectivos do proxecto empresarial, ademais dunha lista dos trámites administrativos. 

Unha ferramenta interesante para esta fase de planificación é a que ofrece, de maneira gratuíta, a Dirección Xeral de Industria e da PEME. Trátase dun documento de traballo para realizar un plan de empresa que engloba varios dos puntos xa mencionados. Este permite simular distintos escenarios económicos para así despexar dúbidas sobre cuestións como o capital inicial necesario, o número de empregados, os prezos dos produtos ou servizos, etc. Todas estas consideracións previas serven para identificar fortalezas e debilidades e despois propor estratexias que contribúan á viabilidade do proxecto. 

Unha vez que se definise un plan de acción, chega o momento de dar un paso de vital importancia: determinar a forma xurídica (sociedade limitada, sociedade anónima, comunidade de bens, sociedade cooperativa…) da futura entidade empresarial. É importante estudar detidamente a información sobre cada categoría e escoller a que mellor se adapte á actividade que se vai a desenvolver, non só porque esta elección pode determinar os pasos que haberá que seguir posteriormente, senón porque en España soa algúns tipos de sociedades mercantís poden crearse a través da Internet.

Os trámites que se deben realizar a continuación dependen do tipo de empresa, pero adoitan incluír a alta no Censo de empresarios, profesionais e retenedores; no Imposto sobre Actividades Económicas; no réxime especial de traballadores autónomos e no Rexistro Mercantil. Afortunadamente, este proceso simplificouse na actualidade e algúns destes trámites poden realizarse de maneira telemática no Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE).

Como realizar os trámites para dar de alta á túa empresa pola Internet

Tras a fase de planificación, o seguinte paso é realizar os trámites que darán lugar á constitución e posta en marcha da empresa . CIRCE dispón dunha plataforma electrónica que permite levar a cabo esas xestións a través da Internet. Para iso, o empresario só ten que encher o Documento Único Electrónico (DUE) e a propia CIRCE encargarase de dar de alta á empresa despois de pórse en contacto coas administracións implicadas (Axencia Tributaria, Seguridade Social, Rexistro Mercantil, Notaría…). É importante lembrar que para cubrir o DUE no portal CIRCE é necesario dispor dun certificado electrónico. Outra cuestión a ter en conta é que os tipos de sociedades que se poden crear: Empresario Individual (Autónomo), Sociedade de responsabilidade limitada (SRL ou SL), Sociedade Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE), Comunidade de Bens e Sociedade Civil. 

No caso de que xurdan dúbidas durante o proceso, é posible acudir a un Punto de Atención ao Emprendedor (PAE) onde se pode solicitar asesoramento e información sobre como dar de alta unha empresa.

Central Alta En liña Empresas Central Alta En liña Empresas
Queres estrear banco para o teu negocio?
Faino coa nosa Alta En liña para Empresas, sen comisións

Vantaxes de dar de alta a túa empresa por internet

Grazas á plataforma CIRCE para a creación de empresas pola Internet, poñer en marcha o teu negocio é máis fácil que nunca. Unha das vantaxes deste sistema é que, ao aproveitar as novas tecnoloxías e permitir a comunicación entre os organismos implicados, elimínase a necesidade de desprazarse e facer colas para realizar as xestións pertinentes. Isto axiliza e acelera considerablemente todo o proceso, e ademais libera o empresario das limitacións xeográficas e horarias que acompañan aos trámites presenciais. A alta a través de internet pode realizarse desde calquera parte e a calquera hora.

Co afán de adaptarnos aos nosos clientes máis esixentes e axilizar aínda máis a posta en marcha do seu negocio, BBVA pon a disposición dos seus usuarios un servizo de alta en liña que reduce os trámites de apertura dunha conta bancaria por parte das empresas. Este proceso, que antes podía tardar ata 15 días, agora custa apenas uns minutos. Para levaro a cabo só necesitarás presentar o DNI do administrador único ou solidario e as escrituras de constitución e poderes, ademais de ter instalados no teu ordenador o certificado dixital de administrador único e solidario (avalado e entregado pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) e un software de autosinatura (co que se garante a máxima seguridade no proceso).

CTA Alta En liña Empresas CTA Alta En liña Empresas
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.