Calcular código IBAN

Que é o código IBAN?

O código IBAN é un código único e irrepetible que identifica a conta que un cliente mantén en calquera banco do mundo. O IBAN foi creado por iniciativa do European Committee for Banking Standards (ECBS) co obxectivo de facilitar o proceso automático dos pagamentos transfronteirizos e trátase dun código que se definiu cunha extensión máxima de 34 caracteres no que se inclúe o código do país. 

No caso de España, este código está formado unicamente por 24 caracteres: Os dous primeiros identifican o país de orixe da conta (en España ES). Os dous seguintes son os díxitos de control. O resto (20 caracteres) é o actual código de conta cliente.