Zer da Lan-sozietate bat?

Ezagutu xehetasun guztiak sozietate mota horri buruz

Lan-sozietateak sozietate anonimoak edo erantzukizun mugatukoak dira, Lan-sozietate eta Partaidetzako Sozietateen Legean finkatutako aginduei men egiten diete.

"Lan-sozietate" kalifikazioa lortu ahal izango dute hurrengo baldintzak betetzen dituzten sozietate anonimoek edo erantzukizun mugatukoek:

Goiko bannerra Negocios kontua Goiko bannerra Negocios kontua
Negozioak kontua
Zure negoziorako kontua, mantentze komisiorik gabe.

a) Gutxienez kapital sozialaren gehiengoa langileen jabetzakoa izatea, bertan pertsonalki eta zuzenean ordaindutako zerbitzuak ematen dituztenena, zehaztugabeko denbora batez lan-harreman baten alde.

b) Bazkideetako inork kapital sozialaren hirugarrena baino gehiago ordezkatzen duten akzio edo partaidetzen titularra izatea, salbu:

  • Lan-sozietatea hasieran langileak diren bi bazkideez osatzen da zehaztugabeko denborako kontratu batekin, eta denbora horretan kapital soziala eta boto-eskubideak ehuneko berrogeita hamarrean banatuta egongo dira, 36 hilabeteko gehienezko epean atal horretarako finkatutako mugara egokitzeko betebeharrarekin.
    • Erakunde publikoetako bazkideeak badira, batez ere partaidetza publikokoak, edo irabazirik gabeko erakundeetakoak edo ekonomia sozialekoak. Kasu horietan partaidetzak aipatutako muga hori gainditu ahal izango du, kapital sozialaren ehuneko berrogeita hamarrera iritsi gabe.
    • Artikulu honetako a) eta b) ataletan adierazten diren mugen ondoren gertatutako balizko transgresioetan, sozietateak bere bazkideen egoera legera moldatzeko betebeharra izango du hemezortzi hilabeteko epean, lehenengo ez betetzetik kontatzen hasita.

c) Bazkide ez diren zehaztugabeko denboran kontratatutako langileek urtean lan egindako ordu kopurua ez denean langileak diren bazkideen multzoak lan-sozietatean urtean lan egindako orduen zenbaketa globalaren ehuneko berrogeita bederatzi baino handiagoa. Muga horren kalkulurako ez da zenbatzen edozein klasetan ehuneko hogeita hamahiruko edo handiagoa den desgaitasun-maila duten langileek egindako lana.

Atal horretan aurreikusitako mugak gaindituko balira, sozietateak berriz lortu beharko ditu, hamabi hilabeteko gehienezko epean. Lan-sozietateen Erregistroaren araberako organoak bi luzapen eman ahal izango ditu, hamabi hilabetekoa bakoitza, betiere luzapen-eskaera bakoitzean egiaztatzen denean aurreratu dela aurreikusitako mugen moldaketa-prozesuan. Langileen legezko subrogazioa edo subrogazio konbentzionalen kasuan moldaketa-epea hogeita hamasei hilebetekoa izango da, eta atal horretan aurreikusitako luzapenak ere eska daitezke.

Erdiko bannerra Negocios kontua Erdiko bannerra Negocios kontua
BBVA Autonomo eta Enpresa txiki eta ertainentzat
Haien jarduera profesionalerako kontua behar duten autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako kontua.

Sozietatearen izendapenean "Lan-sozietate Anonimoa", "Erantzukizun Mugatuko Lan-sozietatea" edo "Lan-sozietate Mugatua" aipamenak agertu beharko dute, edo LSA, EMLS edo LSM laburtzapenak, dagokionaren arabera.

"Lan" adjektiboa ezin izango da gehitu "Lan-sozietate" kalifikazioa ez duten sozietateen izendapenean.

"Lan" izendapenak bere dokumentazio, korrespondentzia, eskaera ohar eta faktura guztietan agertu beharko du, eta baita legezko xedapenengatik edo estatutuzko xedapenengatik argitaratu behar diren iragarki guztietan.

CTA Negocios kontua CTA Negocios kontua
Enpresak - Honek ere interesa zaitzake Enpresak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
  • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
  • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.