Sozietate zibila, nola desegiten da?

Sozietate zibil baten desegitea prozedura sinplea da bazkide guztiek onartzen dutenean eta zorrik ez dagoenean

Sozietate zibila kontratu bat da non bi edo pertsona gehiagok dirua, ondasunak edo industria partekatzera behartzen duten haien burua, denen artean irabaziak banatzeko.

Bi mota daude:

  • Sozietate Zibil Publikoa. Notarioaren aurrean dokumentu publikoaren bitartez osatzen da eta beharrezkoa da ondasun higiezinak edo eskubide errealak ematen direnerako.
  • Sozietate Zibil Pribatua. Aldeen arteko dokumentu pribatuaren bitartez osatzen da. Ez dauka nortasun juridikorik.
Goiko bannerra Negocios kontua Goiko bannerra Negocios kontua
Negozioak kontua
Zure negoziorako kontua, mantentze komisiorik gabe.

Sozietate zibil baten desegitearen arrazoiak

Sozietate zibil baten desegitea (eraketa bezala) aldeen arteko akordio batean oinarritzen da; zehazki, 2016 ekitaldiaren kasu espezifikoan, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren Legean (PFEZL 35/2006 Legea, 8.3 artikulua) eta Sozietateen Gaineko Zergan (Sozietate-zerga Legea 27/2014 Legea, 7.1.a) artikulua) emandako araudi-aldaketak, behartu egiten ditu nortasun juridikoa eta merkataritza helburua duten sozietate zibilak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, Sozietateen Gaineko Zerga ordaintzera; horrek erakunde horietako askok desegin eta likidatzeko erabakia hartzea eragin du.

Sozietate zibila desegin daiteke, besteren artean, hurrengo arrazoiengatik:

1. Osatua izan zen zehaztapena amaitzen denean.

2. Objektutzat duen gauza galtzean edo negozioa amaitzen denean.

3. Edozein bazkideren heriotza edo kaudimengabeziagatik.

4. Edozein bazkideren borondateagatik, betiere (betiere, adibidez, ez denean zehaztutako epeagatik edo baldintza jakin batzuk betetzen direnean).

5. Bazkideen hitzarmenagatik.

6. Bazkideetako batek betebehar sozialak beteko ez balitu.

7. Bazkideetako baten eskariz, eta arrazoirik gabe sozietatearen "X" iraunaldi urte igarotzen direnean.

8. Araudi-aldaketaren ondorioz Sozietateen Gaineko Zerga ordaintzera behartzen ditu 2016tik aurrera, eta ez dute hori egin nahi, PFEZLren 19. xedapen iragankorra.

Sozietate zibil baten desegitea prozedura sinpleagoa da merkataritza-erakundeentzat finkatutakoa baino. Eraketa aldeen arteko akordio pribatu batean oinarritzen den moduan, desegitea ere errazagoa da bazkide guztiak ados daudenean eta ez dagoenean aurre egin beharreko zorrik. Lehenik eta behin, hirugarrenekin eta administrazio publikoarekin dauden zorrei erantzun behar zaie. Sozietatea egiteke dauden ordainketei erantzun gabe desegiten bada, bazkideek haien ondare pertsonalarekin egingo diete aurre, egin daitezkeen erreklamazio eta bahiturei, partaidetza-portzentajearen arabera.

Sozietate zibila desegiten denean bere likidazioa egingo da.

Zorrak kitatu ondoren, ondasunak banatu behar dira, egonez gero. Banaketa desegite-akordioan jasoko da. Sozietate zibilaren desegitea jarauntsiaren banaketaren arabera zuzentzen da (1707 art. c.c.). Soilik peritu-tasaziora bertaratu beharko da ondasun eta eskubideak balioztatzeko puntu horretan bazkideak ez badira akordio batera iristen. Banatzeko zenbatekoa zehazteko logikoena ondare sozial garbira eustea da (ondasun eta kredituak ken zor sozialak). Desegite-akordioan ere agertu behar dute bazkideek erabaki hori hartzea eragin duten arrazoiak zeintzuk diren.

Erdiko bannerra Negocios kontua Erdiko bannerra Negocios kontua
BBVA Autonomo eta Enpresa txiki eta ertainentzat
Haien jarduera profesionalerako kontua behar duten autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako kontua.

Sozietatearen desegiteak ez ditu aldatzen hirugarrenekin hartutako konpromisoak, baizik eta bazkideek bere gain hartzen dituzte, zorren antzera.

Edozein bazkidek judizialki estutu dezake prozedura, ados egon ezean. Ekintza berean, ondaren sozialaren likidazioa eta bere ekarpenen itzultzea eskatu ahal izango ditu.

Behin desegite-akordioa formalizatzean, sozietate zibilari zentsuaren baja eman behar zaio Zerga Administrazioko Estatu Agentzian, zigilatutako kopia eta dagokion zentsu-eredua emanez. Behin erakundea desagertzen denean, bazkideetako bakoitzak indibidualki haien baja aurkeztu beharko dute erakundearen erkide gisa enpresari, profesional eta atxikitzaileen zentsuan; horretarako 036 eredua ere erabiliko dute.

Zentsuaren bajarako, bai sozietatearentzat zein bazkideentzat Zerga Administrazioko Estatu Agentziak une bakoitzean eskatutako dokumentazioa beharko da, desegite-akordioarekin batera eta sozietatearen likidazioarekin.

Sozietate zibilak GSDNk esleitutako kotizazio-kontuko kode bat balu, kontratatutako langileak izanagatik eta horiek kontratatuta ez daudenean, desegite likidaziorako, esleitutako kotizazio-kontuko kodearen baja eskatuko da.

Baja eskaera formalizatu egingo da TA.7 eskaera-ereduarekin, alta, baja eta kotizazio-kontuko datuen aldaketarako ereduarekin, hain zuzen.

GSDNn haien jarduerak sozietate zibilean egiteko alta emanda dauden bazkide/erkideak, kotizazio-betetzeari dagokionez, Langile Autonomoen Erregimen Berezia, haien baja formalizatu beharko dute ez badute jarraituko beste jarduera batekin erregimen berezi horretan.

CTA Negocios kontua CTA Negocios kontua
Enpresak - Honek ere interesa zaitzake Enpresak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
  • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
  • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.